Algemene voorwaarden

Als je een aankoop bij ons doet, kan het zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens zoals je naam, privé, zaken- of e-mailadres nodig hebben. Wij willen deze gegevens graag weten zodat we je producten op het juiste adres bezorgen en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te versturen. Deze informatie mag worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen volgens de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar wordt niet geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wij willen je graag laten weten dat je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens te bekijken en te corrigeren. Indien van dit recht gebruik wil maken, kun je het contactformulier invullen.