• 07-12-2022
  • Media

DNA Goossens
Bart Goossens, algemeen directeur van Goossens: “Het thema ‘duurzaamheid’ is al jarenlang een belangrijk onderwerp op onze agenda. Duurzaam ondernemen is ook de essentie van het familiebedrijf dat mijn opa en oma in 1954 zijn gestart: betaalbare meubels maken van een hoge kwaliteit én optimaal comfort. Hoogwaardige interieuritems die generaties lang mee kunnen gaan door ze bijvoorbeeld opnieuw te stofferen, zodat het meubel weer bij de nieuwste trend past. Al bijna 70 jaar streven we naar vakmanschap aangevuld met de beste services. En kiezen we dus niet voor het ‘fast fashion’-model met meubels voor de allerlaagste prijs. Wij gaan ervoor om meubels een langer leven te geven; dat past bij ons DNA. Altijd in balans met de behoeften van de klant. Daarnaast staat transparantie hoog in het vaandel: als merk maken wij het verschil door transparante en eerlijke communicatie richting de klant. Daarom vinden wij het zo belangrijk om dit Impact Rapport uit te brengen. Toen, maar ook nu, streven we naar een mooiere wereld.”

Ambitie, duurzaamheidsstrategie en SDG’s
Het is onze ambitie om in 2030 onze complete collectie CO2 neutraal en onze operatie net zero te hebben en jaarlijks meer dan 250.000 mensen te bereiken met woon- en werkgeluk. Om dit te kunnen bereiken heeft Goossens vier strategische pijlers opgesteld die samen de duurzaamheidsstrategie vormen. De pijlers zijn een leven lang woongeluk, duurzame en verantwoorde collectie, zorgvuldig omgaan met de natuur en een gelukkige werkomgeving. Binnen de 4 strategische pijlers zijn er vervolgens 9 verschillende programma’s opgezet. Deze programma’s zijn actieplannen om gericht en met een concrete aanpak op deze pijlers te gaan ondernemen. Met onze duurzaamheidsstrategie ondersteunt Goossens de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Highlights, planetproof stappen 2021
In het duurzaamheidsverslag lees je meer over de planetproof stappen die wij als bedrijf in 2021 hebben gezet. 2021 was het jaar waarin we 6.228 zonnepanelen op het warehouse plaatsten, het overige elektriciteitsverbruik is 100% afkomstig uit Nederlandse windenergie. Het jaar waarin we onze eerste volledig circulaire collectie lanceerden én onze 100% ecologische ‘Better Choice Protection’ spray hebben ontwikkeld. 2021 was ook het jaar waarin we 2/3 deel van onze collectie speciaal voor de klant ‘made-to-order’ lieten maken, voor het overgrote deel binnen Europa. Net als in 2020, werd in 2021 100% van de kilometers van onze Goossens bezorgservice geneutraliseerd: de CO2-footprint van 1.311.871 kg werd volledig duurzaam gecompenseerd.

Stap voor stap onderweg; transformatie in de interieurbranche
Wij geloven dat thuis de belangrijkste plek in je leven is en we goed voor ons gezamenlijke huis - de wereld - moeten zorgen. Vanuit ons DNA in het familiebedrijf, zien wij kans om onze duurzame bedrijfsstrategie nog verder door te voeren; in de meubels die we leveren en de wijze waarop onze bedrijfsprocessen zijn ingericht. Wij streven ernaar om onze klanten een duurzame en betaalbare collectie te bieden, zodat duurzaam wonen voor iedereen toegankelijk wordt. Want alleen samen, met onze klanten én partners, wordt die mooiere wereld werkelijkheid. Met onze duurzame missie en ambitie brengen we een transformatie teweeg in de interieurbranche.

Goossens Impact Rapport 2021; een nulmeting
Fabienne Geraedts, commercieel directeur van Goossens: “Het Impact Rapport is een van de mijlpalen van onze taskforce duurzaamheid. Dit is een strategisch programma binnen Goossens waarin verschillende disciplines aan de slag zijn gegaan met de duurzaamheidsroadmap voor de komende jaren. In dit duurzaamheidsjaarverslag zijn alle inspanningen zijn opgenomen die in het verleden – tot en met 2021 – zijn gedaan rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Daarmee is het voor ons ook een document geworden dat fungeert als nulmeting”. Om onze ambities op het gebied van duurzaamheid vorm te geven is er een strategische aanpak geformuleerd welke concrete acties en doelstellingen geeft om de komende jaren aan te werken. Goossens heeft hierbij onderzocht waar het bedrijf het grootste verschil maken betreft het milieu en onze maatschappij, waarbij we ook onze kernwaarden in het vizier houden middels een impact matrix. We hebben – als interieurbranche - nog een hele weg te gaan. En we zijn onderweg… Stap voor stap komen we thuis in een betere wereld. Daar doen we het tenslotte allemaal voor!

Lees meer over onze duurzame ambities