header-image-fletcher-2280x750Tijd voor thuis een nachtje weg


Niets is lekkerder dan een ontspannen dag in bed, behalve..
een relaxte nacht in een super de luxe hotel. En dat komt mooi uit, want wij zorgen dat je kunt genieten van beide opties!
Bij besteding vanaf 1.500,- ontvang je een heerlijke hotelovernachting voor 2 personen bij een Fletcher hotel naar keuze.*
Laat je in de watten leggen bij Fletcher, en houd dat ontspannen gevoel thuis nog lekker vast.
Actievoorwaarden


Tijd voor een nachtje weg | Gratis Fletcher hotelovernachting bij besteding vanaf € 1.500,-


1. Algemeen


1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Goossens wonen & slapen, gevestigd aan de Beek 4, te Erp (hierna: "Goossens") georganiseerde promotionele actie ter promotie van het merk Goossens (hierna: "deze actie").

1.2 Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

1.3 Goossens is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Goossens daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.4 Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door Goossens bekend gemaakt worden via de website www.goossens.nl.

1.5 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Goossens gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

1.6 Deze actie begint op maandag 10 oktober 2016 en eindigt op woensdag 2 november 2016 (hierna: "de actieperiode").

1.7 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


2. De actie


2.1 Gedurende de actieperiode ontvangt de klant (hierna: “de deelnemer”) bij besteding van € 1.500,- of meer bij een Goossens vestiging een hotelovernachting voor 2 personen naar keuze cadeau.


3. Deelname


3.1 Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen.

3.2 Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk gedurende de actieperiode.

3.3 Goossens is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze actie.

3.4 Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.


4. De hotelovernachting


4.1 De hotelovernachting betreft een overnachting voor twee personen in één van de Fletcher hotels met uitzondering van Fletcher Hotel Amsterdam.

4.2 Per deelnemend hotel is een deel van het totaal aantal kamers ter beschikking gesteld voor deze actie.

4.3 Bij boeking van de hotelovernachting wordt eenmalig € 5,- reserveringskosten in rekening gebracht.

4.4 Aankomst is mogelijk op alle dagen van de week.

4.5 Geen verplichting tot afname ontbijt en diner.

4.6 Reserveren van de hotelovernachting kan t/m 31-12-2017 4.7 Boeken kan vanaf maximaal 4 kalenderweken voor aankomst

4.8 De tax and handling fee dient in het hotel te worden voldaan.

4.9 Reserveren van de hotelovernachting kan uitsluitend via de speciale website www.hotelgeschenk.nl.

4.10 Optioneel is een verblijf in een 4-sterren Fletcher hotel voor € 5,- p.p.p.n.

4.11 Optioneel is een weekendverblijf (aankomstdatum op vrijdag of zaterdag) voor € 10,- p.p.p.n.


5. Uitkering hotelovernachting


5.1 Bij besteding van € 1.500,- of meer bij Goossens ontvang je een hotelovernachting.

5.2 De actie is gedurende de actieperiode slechts eenmalig beschikbaar per persoon / per bezorgadres.

5.3 De hotelovernachting wordt in de week van 7 t/m 13 november verstrekt in de vorm van een unieke code. Deze code wordt direct aan de deelnemer verstrekt per e-mail. De code kan vervolgens worden ingegeven bij reservering van de hotelovernachting op www.hotelgeschenk.nl.

5.4 De hotelovenachting is niet inwisselbaar tegen contanten..


6. Klachten

6.1 Klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij Goossens.