CBW voorwaarden

De CBW voorwaarden zijn landelijk geregeld. In deze voorwaarden worden de aanbetalingsregeling en een onpartijdige klachtafhandeling toegelicht. Daarnaast is er een garantie van twee jaar opgenomen in de CBW voorwaarden. Deze garanties doen niet af aan de wettelijke garantie.
Jouw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.