Bij aanschaf van twee Silvana Support® hoofdkussens ontvang je een NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me gratis!

Heb je maar één nieuw kussen nodig maar wil je wel zo’n handige machine? Bij aankoop van één Silvana hoofdkussen heb je de mogelijkheid tot aanschaf van de Mini Me tegen bijbetaling van slechts €19,95.
Samenvatting:
1. Deze actie is geldig van 1 oktober t/m 31 december 2018 en zo lang de voorraad strekt.
2. De actie is uitsluitend verkrijgbaar bij deelnemende en in Nederland gevestigde dealers (kijk voor een overzicht op silvana.nl/dolcegusto)
3. Tijdens de actieperiode geldt de volgende aanbieding:
- Eén NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me gratis bij aankoop van twee Silvana Support® kussens.
- Indien er één Silvana kussen aangeschaft wordt is er de mogelijkheid de NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me te kopen tegen een bijbetaling van €19,95. Aankoop van de machine dient gelijktijdig met de aankoop van het kussen te gebeuren bij de deelnemende dealer.
4. De machine die je ontvangt is de NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me Artic Grey Krups KP123B automatische koffiemachine.
5. Er geldt voor de te ontvangen NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me geen vervangingswaarde, het artikel is niet inwisselbaar voor geld.
6. Voor opmerkingen, vragen of klachten over deze Actie kun je contact opnemen met de Silvana klantenservice, www.silvana.nl/klantenservice
7. Koffiemachines die bij ontvangst kapot zijn, of gebreken vertonen, kunnen worden aangemeld bij de E-Care Self Service Module via www.e-care.nl/nestle. E-care is partner van NESCAFÉ Dolce Gusto en zal na aanmelden contact opnemen om de problemen op te lossen.
8. Silvana en NESCAFÉ zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.


CONSUMENTEN ACTIEVOORWAARDEN

SILVANA & NESCAFÉ DOLCE GUSTO KOFFIEMACHINE ACTIE, NAJAAR 2017

Bij aanschaf van twee Silvana Support hoofdkussens ontvang je een NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me gratis! Heb je maar één nieuw kussen nodig maar wil je wel zo’n handige machine? Bij aankoop van één Silvana hoofdkussen heb je de mogelijkheid tot aanschaf van de Mini Me tegen bijbetaling van slechts €19,95.

Samenvatting:

1. Deze actie is geldig van 1 oktober t/m 31 december 2018 en zo lang de voorraad strekt.
2. De machine die je ontvangt is de NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me Artic Grey Krups KP123B automatische koffiemachine.
3. Er geldt voor de te ontvangen NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me geen vervangingswaarde, het artikel is niet inwisselbaar voor geld.
4. Voor opmerkingen, vragen of klachten over deze Actie kun je contact opnemen met de Silvana klantenservice; www.silvana.nl/klantenservice
5. Koffiemachines die bij ontvangst kapot zijn, of gebreken vertonen, kunnen worden aangemeld bij de E-Care Self Service Module via www.e-care.nl/nestle. E-care is partner van NESCAFÉ Dolce Gusto en zal na aanmelden contact opnemen om de problemen op te lossen.
6. Silvana en NESCAFÉE zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Silvana & NESCAFÉ Dolce Gusto koffiemachine actie” (de “Actie”) van Ducky Dons Nederland B.V., Tolweg 43, 3851 SL Ermelo (“Ducky Dons”) ter promotie van de producten van Silvana in de categorie Comfort hoofdkussens. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij de Silvana klantenservice en zijn tevens te raadplegen op www.silvana.nl/ dolcegusto (“Actiewebsite”).
2. Ducky Dons behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ducky Dons daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Ducky Dons bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.
3. Ducky Dons behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere promotionele acties.
5. Deze Actie geldt enkel voor consumenten.

Deelname

1. Deze Actie is alleen geldig voor bestellingen van consumenten binnen Nederland.
2. Je kunt één keer deelnemen aan deze Actie.
3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals hier beschreven.

Actieopzet

1. De Actie loopt van 1 oktober 2018 t/m 31 december 2018 en zo lang de voorraad strekt. Na deze datum vervalt de Actie en is bestellen via deze Actie niet meer mogelijk.

2. Gedurende de actieperiode ontvangen consumenten bij aanschaf van twee Silvana hoofdkussens uit de “Support” serie één NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me gratis. Consumenten die één hoofdkussen uit de “Support” serie aanschaffen, hebben de mogelijk tot aanschaf van de Mini Me tegen bijbetaling van €19,95 inclusief btw. De actie is verkrijgbaar bij filialen van deelnemende dealers die de Silvana “Support” hoofdkussens in het assortiment hebben. Kijk voor meer informatie over deelnemende dealers op www.silvana.nl/dolcegusto. Er geldt voor de te ontvangen NESCAFÉ Dolce Gusto Mini Me Artic Grey Krups KP123B geen vervangingswaarde, het artikel is niet inwisselbaar voor geld.

Aansprakelijkheid

1. Ducky Dons en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Ducky Dons.
2. Ducky Dons is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Ducky Dons draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Ducky Dons is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, typeen zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Ducky Dons is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

Slotbepalingen

1. Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn eigendom van Ducky Dons. Niets uit de inhoud van deze Actie en/ of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Ducky Dons.
2. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
3. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met de consumentenservice van Ducky Dons:
• per brief op het adres: Ducky Dons Nederland B.V., t.a.v. Silvana Klantenservice, Tolweg 43, 3851 SL Ermelo
• via het online contactformulier op de website: http://silvana.nl/klantenservice
• via email: info@silvana.nl.

De consumentenservice behandelt je vragen en meldingen zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende afdeling. Afhankelijk van de aard van je vraag/melding en manier waarop je contact hebt opgenomen met de consumentenservice, krijg je telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. Je kunt uiterlijk binnen 2 weken reactie ontvangen. 

Vastgesteld op 01-10-2018

Bekijk alle kussens