Algemene voorwaarden


De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé-, zaken- of e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze gegevens nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres, en om offertes/brochures en/of gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je het contactformulier invullen.