Privacybeleid

De mogelijkheid bestaat dat wij bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam, privé- of zakenadres en e-mailadres nodig zullen hebben. Wij hebben deze nodig om producten af te leveren op het overeengekomen leveringsadres en om offertes, brochures en gebruiksaanwijzingen te kunnen versturen. Dergelijke informatie mag door Goossens wonen & slapen worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding om uw gegevens te beschermen.

Wij stellen je hierbij in kennis van het feit dat door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) je het recht hebt de over jou geregistreerde gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders. Indien je dit recht wenst uit te oefenen, kun je doen via dit aanvraagformulier.

Mocht je nog verdere vragen of verzoeken hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kun je contact opnemen via [email protected]

Bekijk hier het privacybeleid

Privacybeleid #goossens
Ben jij op zoek naar het privacybeleid van #goossens? Deze vind je hier.
Jouw vraag niet beantwoord? Neem dan contact met ons op.